Ana sayfa Gündem Askeri birlik ve kurumlarda rehberlik ve danışma merkezleri oluşturulacak

Askeri birlik ve kurumlarda rehberlik ve danışma merkezleri oluşturulacak

183
0

Askeri birlik ve kurumlarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi için, ilgili birlik veya askeri kurumun personel sayısı ile özelliklerine göre belirlenecek sayıda psikolog/psikolojik danışman ve personelin bulunacağı rehberlik ve danışma merkezleri oluşturulacak.

“Milli Savunma Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları bünyesindeki muhtelif birlik ve askeri kurumlarda yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ve bu hizmetlerin verildiği rehberlik ve danışma merkezleri ile Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki rehberlik birimlerinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esas ve usuller düzenlendi.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki muhtelif birlik, askeri kurum ve harp okulları ile meslek yüksekokullarında görev yapan subay, astsubay, devlet memuru, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş/er, askeri öğrenci, aday öğrenci, kursiyer ile yükümlülere (yedek subay adayı, erbaş/er) yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin ilkeler, amaçlar ve çalışma esasları ile görev ve sorumluluklar belirlendi.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti, birlik komutanı/karargah amiri/askeri kurum amiri, danışanın sıralı amirleri, birlik tabipleri ve diğer ilgililerin iş birliği ve eşgüdümü ile yürütülecek. Hizmetlerin yürütülmesinde mesleki etik ve değerlere uyulması, bilimsellik, önleyici ve koruyucu yaklaşım sergilenmesi, bireysel, kurumsal ve toplumsal özellikler ile ihtiyaçların gözetilmesi esas olacak.

Hizmetler, çalışma veya okul ortamının bireylerin psikolojik ve sosyal yönü üzerindeki etkilerinin araştırılmasına, danışanların psikososyal sorunlarının tespiti, değerlendirilmesi ve bu sorunlara ilişkin çözüm yollarına ulaşmasına yardımcı olunmasına, bireylerin mesleki/akademik ve sosyal hayata uyumlarının artırılmasına yönelik sunulacak. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, bu amaçlar doğrultusunda bütünleştirilerek bireysel veya grup olarak verilebilecek.

Rehberlik ve danışma merkezlerinin kuruluşu

Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki muhtelif birlik ve askeri kurumlarda, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinin yürütülmesi kapsamında, birlik veya askeri kurumun özelliğine ve konuş durumuna göre, birlik komutanına/karargah amirine/askeri kurum amirine, teşkilatında bu hizmete ilişkin şube bulunan yerlerde ise şube müdürüne doğrudan bağlı olarak Rehberlik ve Danışma Merkezi oluşturulacak.

Rehberlik ve Danışma Merkezlerinde, ilgili birliğin/askeri kurumun personel sayısına ve özelliklerine göre belirlenecek sayıda psikolog/psikolojik danışman, idari işlemleri yürütecek personel ve ihtiyaç halinde ilave personel görev yapacak.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Koordinasyon Kurulu

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Koordinasyon Kurulu, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanları ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü temsilcisi ile ilgili şubelerde görev alan şube müdürü ve psikolog/psikolojik danışmandan oluşacak.

Koordinasyon Kurulu, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu bakan yardımcılığı başkanlığında, Personel Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde yılda bir kez toplanacak. Kurul, ihtiyaç duyulması halinde ek toplantılara çağrılacak.

Koordinasyon Kurulunca, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin genel değerlendirmesi yapılacak ve bu hizmetlerin geliştirilmesine yönelik tedbirler belirlenecek.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve psikolog/psikolojik danışman personelin mesleki gelişimlerine yönelik planlanacak hizmet içi eğitimler ile seminer, sempozyum, konferans, kongre ve benzeri etkinlikler kapsamında yapılacak çalışmalara yönelik uygulama esas ve usulleri, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü ve ilgili birimlerden görüş alınarak karara bağlanacak.

Kurul tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yürütülebilecek çalışmaların temel ilke, esas ve usulleri belirlenecek.

Askeri öğrencilere yönelik hizmetler

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı harp okulları ile meslek yüksekokullarında, askeri öğrenci, aday öğrenci ve kursiyerlere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinin yürütülmesi kapsamında, okul/yerleşke komutanı, dekan/meslek yüksekokulu müdürü, öğrenci alay/tabur komutanına doğrudan bağlı olarak rehberlik birimleri oluşturulacak.

Rehberlik birimlerinde, öğrenci ile kursiyer sayısına ve özelliklerine göre belirlenecek sayıda psikolog/psikolojik danışman, idari işlemleri yürütecek personel ve ihtiyaç halinde ilave personel görev yapacak.

Rektörlük bünyesinde, askeri öğrenci, aday öğrenci ve kursiyerlere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi ve koordinesinin sağlanması maksadıyla kadrosunda psikolog/psikolojik danışmanın da çalışacağı şube müdürlüğü teşkil edilecek.

Psikolog/psikolojik danışmanın görev ve sorumlulukları

Rehberlik biriminde görevli psikolog/psikolojik danışmanlar, bireyi tanıma ve psikolojik değerlendirme tekniklerini kullanmak suretiyle, bireysel olarak ya da grup halinde, rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti verecek.

Danışanın, sorunlarına ilişkin çözüm yolları hakkında farkındalık kazanması ve okul hayatına/sosyal hayata uyumunun sağlanması noktasında ilgili birim veya yetkili kişilerle koordineli olarak çalışacak.

Psikolojik danışma sürecindeki askeri öğrenci, aday öğrenci ve kursiyerlerden tıbbi muayeneye ihtiyacı olduğuna kanaat getirdiklerinin amirleri vasıtasıyla sağlık teşkiline sevk edilmesini önerecek, gerek gördüğü takdirde danışanla ilgili görüşlerini bildirecek.

Okul içerisinde psikolojik ve sosyal yönden sağlıklı ortam ve koşulların oluşturulması kapsamında, okul/yerleşke komutanı, dekan/meslek yüksekokulu müdürü, öğrenci alay/tabur komutanına danışmanlık yapacak.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sürekliliği

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin, birliklerin/askeri kurumların konuş durumu veya kuruluş bağlantıları gözetilerek tüm birliklere/askeri kurumlara/okullara ulaşması esas olacak.

Hizmet, aslen bağlı bulunulan birliğin/askeri kurumun bünyesinde faaliyet gösteren Rehberlik ve Danışma Merkezinden alınacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.